member
Bo Lundman
weblog

Webblog

Vad är geocaching?
Geocaching är som orientering fast utan karta och kompass, men med en hand-GPS eller en mobiltelefon. Skillnaden är att med en GPS har man mera precisson på nära nog metern.
Det man sedan finner på de angivna koordinaterna är en fysisk gömma som loggas med sitt alias på en loggremsa och sedan lägger tillbaka ”burken” så som den blev funnen.
För att hitta vart cacherna ligger laddar man hem en app till telefonen, exempel på app är för både android och Iphone c:geo och geocachings.com. För att kunna se cacher över en viss svårighetsgrad behövs det också ett medlemskap och detta görs på www.geocahing.com
Tycker man att det är roligt kan man utveckla det genom att betala en årsavgift och då ha full tillgång till alla typer av cacher och allt som finns om geocaching.
Den största njutningen med detta är att komma ut i skog och mark och promenera eller gå i städerna, allt för att upptäcka nya platser.
För oss är det intressanta platser och lite utmaningar som gäller och vi gillar mest naturen.
Vi startade den 12 juni respektive 13 juni från våra hemorter och sammanstrålade i Piteå efter att vi loggat oss upp genom landet var för sig för att logga minst en cach i varje kommun som saknades på våra kartor.
Vårt mål är att logga Treriksröset NOR-FIN-RUS, Jacobselv (nordligaste platsen utmed ryska gränsen), Knivskjellsodden (norr Nordkap ca 1,5 km) och själva Nordkap. Därefter fortsätter vi med en avstickare till Tromsö, fortsätter till Polcirkeln utmed E6 och avslutningsvis ut till Atlandshavsvägen, vad som kommer efter detta vet vi inte utan det får bli en planering då.
//Kovacs o Lundman
Från vänster; Kong Oscar IIs Capell Jakobselv - Monument mitt på polcirkeln (Norge) - Bilden talar sitt tydliga språk (Norge)
Från vänster; Polcirkeln Tomteland, Rovaniemi - Tomteland, Rovaniemi - Gränsgatan Norge-Ryssland
Från vänster; Del av vägen ”Atlandshavsvägen” med bron i hö bildkant - Bron på Atlantshavsvägen - Treriksröset NOR-FIN-RUS