Om McLouisklubben

Svenska McLouisklubben är en märkesklubb för McLouis-ägare, startad 2009 och är, enligt tillverkaren i Italien, Europas första officiella märkesklubb för McLOUIS-ägare.
Svenska McLouisklubben är en märkesklubb som har till syfte att samla och sprida märkesrelaterad information till McLouis husbilsägare eller blivande McLouisägare.
Klubben skall även ha en en god relation med återförsäljare i Sverige samt med fabriken i Italien som besökts vid tre tillfällen sedan klubben bildades.
vastervik
Klubben arrangerar flera trivsamma träffar och gemensamma resor under säsongen.

Framtiden

Föreningen har i dagsläget drygt 470 medlemmar. Vi ökar stadigt och för att tillmötesgå medlemmar i olika situationer har vi inrättat en tekniktjänst där medlemmar kan söka svar eller ställa frågor kring sin husbil.
Viktigt är också att vi tillhandahåller träffar i olika smakriktningar för våra medlemmar.
Klubbens träffkoordinatorer hjälper till med tips och råd hur man lägger upp en träff för andra medlemmar.
facebook

Facebook

Klubben har även en Facebookgrupp endast för medlemmar.
Sidan är "sluten" vilket innebär att man utifrån kan se att vi finns, men inte läsa vad vi skriver utan att vara godkänd medlem i gruppen.
Klicka på knappen ovan för att komma till sidan.

Hemsida/Forum

Senaste nyheten är att denna sidan skapades under våren 2018.
Klubben har under många år haft ett forum som för många känts tungt att navigera och arbeta i. Intresset att skriva har inte heller varit på topp. Vi har tillsammans med en webbyrå tagit fram en mer överskådlig plattform som vi hoppas ska gillas av medlemmarna.
Nu kommer det att finnas möjligheter att bl.a. blogga om vad man känner för eller om sina resor, enklare anmäla sig till träffar mm.