profile_cover
member
Peter Sundvall
Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen träda i kraft. Den reglerar hur personuppgifter skall hanteras i olika typer av register. Med anledning av detta har även vi i Svenska McLouisklubben sett över vår hantering och upprättat en policy för detta. Allt för att göra vår hantering av personuppgifterna i enlighet med den nya förordningen. Du hittar den här på hemsidan under "Dokument". Har du frågor går det bra att höra av sig till klubbens Personuppgiftsbiträde som du hittar under "Funktionärer".
0 Kommentarer
#inlineditbutton