Styrelsemöte 18.00

Styrelsen genomför ett möte via Skype