Styrelseinternat på Bauergården

Styrelsen samlas en helg om året för att planera kommande verksamhetsår.