Styrelsemöte 18.00

Styrelsen har sista mötet före årsmötet i Hjo den 28 maj.