Konstituerande styrelsemöte kl. 19.00

Tisdagen den 2 juni möts den nya styrelsen via Skype för ett konstituerande möte.