Styrelsemöte 19.00

Styrelsen har möte onsdagen den 29 januari.