Styrelsemöte/Internat

Fysiskt planeringsmöte inför 2020 och styrelsemöte.