Styrelsemöte - Nytt datum

Styrelsemötet den 14 maj är flyttat till söndagen den 12 maj kl. 19.00 istället.