Styrelsemöte

Styrelsen träffas i Kristinehamn för ett planeringsmöte inför 2019